31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 @ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ร่วมค่าย จำนวน 100 คน
กำหนดการภายในค่าย

หมายเหตุ กำหนดการค่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ยอดผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น (เช็คเสร็จเมื่อวันที่ 08/02/60 เวลา 04.00 น.)

ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 01/03/60 เวลา 12.00 น.

ค่าย We love Science Camp คืออะไร?

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการที่จะนำน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน เพื่อให้น้อง ๆ ได้สร้างแรงบันดาลและจุดประกายด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้ค้นหาตนเองในศาสตร์เฉพาะทางที่ตนสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

สำหรับค่าย We love Science Camp ครั้งนี้ เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นค่ายที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง เดิม) และมีโครงการ The White Room Charity ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งจะรวบรวมนักเรียน/นักศึกษาที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมและมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เฉพาะด้าน อาทิ นักเรียนไทยในต่างประเทศ นักเรียนทุนในโครงการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ฯลฯ แน่นอนว่า น้อง ๆ ที่มาร่วมค่ายกับเราจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากพี่ ๆ ผู้มีความรู้เฉพาะด้านกลับไปอย่างเต็มที่

สำหรับค่ายครั้งที่ 2 ทางผู้จัดได้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่มีความแตกต่างจากค่ายวิทยาศาสตร์อื่น ๆ โดยค่ายที่เราจัดขึ้นจะเสนอเป็นซีรีย์ สำหรับในปีนี้เราขอเสนอซีรีย์ที่มีชื่อว่า “Science on the Beach” แต่ว่าชื่อตอนที่ใช้จะเป็นอะไร รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีจุดตั้งต้นอย่างไรนั้น ผู้สนใจสามารถมาติดตามกิจกรรมในค่ายของเรา ครับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
2. มีความสนใจในการเรียนรู้วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม (31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560)
4. รักและสนุกกับการเรียนรู้ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกันกับเพื่อน ๆ เยาวชน
5. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จ
6. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
7. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
8. ตอบคำถามตามที่กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

กำหนดการ

รับสมัคร
16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผล
1 มีนาคม 2560

ยืนยันผลการเข้าร่วมกิจกรรรม ภายในวันที่
10 มีนาคม 2560

วันที่จัดค่าย
31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560

หมายเหตุ สำหรับกำหนดการและกิจกรรมภายในค่ายจะชี้แจงให้ทราบในวันประกาศผล วันที่ 1 มีนาคม 2560

ถาม - ตอบ

รับสมัครนักเรียนตั้งช่วงชั้นไหนบ้าง และคนที่เคยร่วมค่าย We love Science Camp - Episode I (ครั้งที่ 1) ที่ผ่านมา สามารถสมัครได้ไหม?

เราจะรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2559 สำหรับน้อง ๆ ที่เคยร่วมค่ายมาก่อนแล้ว สามารถสมัครเข้าค่ายครั้งนี้ได้ ครับ

รูปแบบกิจกรรมภายในค่ายเป็นอย่างไร?

ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ซึ่งในแต่ละปีเราจะมี series และ episode ที่นำเสนอต่างกัน แต่สำหรับ episode ที่จะนำเสนอในแต่ละค่ายนั้น ผู้สนใจสามารถมาติดตามกิจกรรมในค่ายของเรา ครับ

อะไรคือจุดเด่นที่ทำให้ค่ายวิทยาศาสตร์ของเราแตกต่างจากค่ายอื่น ๆ ?

เพราะเราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียว เรามีศาสตร์แขนง ๆ ต่างรวมอยู่ในกิจกรรมของค่าย น้อง ๆ จะได้สนุกไปกับการปฏิบัติภารกิจที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนที่ไหนอย่างแน่นอน

กำหนดการภายในค่ายมีอะไรบ้าง?

กำหนดการค่ายทางเราจะประกาศพร้อมกันในวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 1 มีนาคม 2560 ครับ

น้อง ๆ ที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์ฯ (สำหรับบางโรงเรียนที่แยกสาย) สามารถสมัครได้ไหม?

น้อง ๆ สามารถสมัครได้ครับ เราไม่ได้มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียว เรามีทั้งศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างแท้จริง ครับ

ค่ายนี้ใครเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้?

การดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดำเนินการโดย กลุ่มอาสาสมัครโครงการ The White Room Charity ซึ่งเป็นกลุ่มที่นักเรียนจากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาร่วมกันออกแบบ และจัดกิจกรรม เสริมความรู้ ทักษะ แบ่งปันประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับน้อง ๆ

นักเรียนที่จะสอบเข้าเพื่อคัดเลือกเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต้องสมัครเข้าร่วมค่ายนี้ หรือไม่?

การสมัคร/การได้ร่วมค่าย ไม่มีผลต่อการพิจารณาเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ค่ายนี้เป็นการจุดประกายทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ นักเรียนชั้น ม.1 - ม.2 ทั่วไป สามารถสมัครได้ทุกคน ครับ

สามารถแชร์ข่าวสารได้อย่างไรบ้าง?

ท่านผู้ที่สนใจสามารถแชร์เว็บไซต์ได้จากริ้บบิ้นมุมล่างซ้าย ผ่านทางเฟสบุ๊ค และสามารถนำแบนเนอร์ โปสเตอร์ ไปประชาสัมพันธ์ได้ ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดด้านล่าง ครับ

สอบถามรายละเอียด

Email: welovescicamp@gmail.com


Facebook: PIN & PLearn Foundation

ร่วมประชาสัมพันธ์

คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์

คลิกดาวน์โหลด แบนเนอร์

ไฟล์แบนเนอร์